donderdag 10 november 2011

America in Color from 1939-1943

These images, by photographers of the Farm Security Administration/Office of War Information, are some of the only color photographs taken of the effects of the Depression on America’s rural and small town populations. The photographs and captions are the property of the Library of Congress and were included in a 2006 exhibit Bound for Glory: America in Color
Op de site van DENVERPOST.COM staan werkelijk prachtige ruwe en trieste foto's van de crisis in Amerika gedurende de Tweede Wereldoorlog. Het zijn er maar liefst 70, en zelfs nummer 70 is zeer de moeite waard. Ik heb een paar foto's geselecteerd die iets met voedsel te maken hebben. Is er misschien een link te leggen met de huidige crisis in Europa?

Een crisis (meervoud: crises) is een zware noodsituatie waarbij het functioneren van een stelsel (van welke aard dan ook) ernstig verstoord raakt. Het woord 'crisis' heeft in de dagelijkse spraak een negatieve lading. Van oorsprong is de term echter neutraal. Etymologisch komt het voort uit het (oud)Griekse werkwoord κρινομαι (krinomai) met de betekenissen scheiden, schiften, onderscheiden, beslissen, beslechten, richten en oordelen. Zo bezien, is een crisis een 'moment van de waarheid', waarop een beslissing moet worden genomen die van grote invloed is op de toekomst.
Bron: http://www.wikipedia.org/

Het woord crisis komt dus oorspronkelijk uit het Grieks, hoe toepasselijk.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten